Pokyny

rozpis ke stažení PDF, Word

Společná ustanovení pro oba dnyPořádající orgán: Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt: TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu

Centrum: Brzice, louka v osadě Harcov (okres Náchod). Doporučujeme oddílové stany!

Příjezd autem: Přes náves v Brzicích dále směrem do osady Harcov – bude značeno. Parkoviště bude podél polní cesty na travnatém pásu pod el. vedením. Vzdálenost z parkoviště do centra závodu je do 1.1 km. Zákaz zkracování cesty přes pole!

Příjezd busem: Výstup z autobusů bude u vjezdu do Brzic, blíže k centru závodu se autobusem kvůli úzkým uličkám bohužel dojet nedá. Vzdálenost do centra závodu je 1.6 km.

Prezentace: V centru závodů v sobotu 9. 5. od 8:00 do 10:00 hodin, výjimečně v neděli 10. 5. od 8:00 do 9:00. Budou kontrolovány doklady o provedených platbách!!!

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu.

Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. V případě, že závodník zjistí, že na kontrole SI jednotka nefunguje, ale kontrola je obsazena ještě druhou jednotkou, je povinen označit průchod kontrolou v druhé jednotce. Pouze v případě, že by nefungovaly obě, závodník razí do mapy.

Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč

Zdravotní služba: První pomoc v cíli.

Odpadky: Prosíme Vás o třídění odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do modrých pytlů, které jsou viditelně označené. Ostatní odpad odkládejte do pytlů černých.

WC a mytí: Toi-Toi v centru závodu, na startu jen nouzové.

Mytí: V potoce Běluňka (k dispozici plastová umyvadla). Nepoužívejte mýdlo!

Výsledky: Průběžné: v centru závodu, konečné: http://shk-ob.cz/zb2009/. Konečné výsledky v tištěné podobě je možné si objednat u prezentace za 30 Kč za každý den.

Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze objednané noclehy ve sportovní hale TJ Slavia v Hradci Králové (ulice Víta Nejedlého 1216). Otevřena bude v sobotu od 18 hodin, v neděli je třeba ji opustit do 8 hodin. Míst k parkování je dost přímo před halou. V případě nutnosti volejte v době ubytování: 602 166 238 - Langr nebo 776 821972 - Langrová
Je zakázáno nocovat ve stanech na louce v centru závodu (dohoda s vlastníkem louky).

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2009.


Ustanovení pro sobotní závod na klasické trati

Datum: 9. května 2009

Start: 00 = 11:00, jsou dva starty!!!
  • Start 1: 2,9 km, převýšení 80m, po modrobílých fáborkách, pro kategorie D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B. Doporučujeme dostatečnou časovou rezervu! Dbejte zvýšené pozornosti při pohybu na hlavní silnici v obci! Na startu 1 je pitná voda a je tam také možnost odložit součásti oblečení, které budou dovezeny po skončení startu do centra závodu.

  • Start 2: 1,6 km, převýšení 50m, po zelenobílých fáborkách, pro kategorie D10C, D12C, D14B, D16B, D50B, D55B, D60B, D65B, H10C, H12C, H14B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, T1, T2.

Terén: Podkrkonošský terén, v části prostoru zalesněné různě příkré svahy místy s kameny a skalkami, v části plochý velmi rychlý les, dobrá průchodnost porostů, hustá síť komunikací.

Zákaz vstupu pod hrozbou diskvalifikace do prostorů v mapě označených mapovými značkami č. 415 (žlutá s černými tečkami = pole i neoseté), č. 527 (žlutozelená = soukromá plocha) a samozřejmě podle lesního zákona do oplocenek. Zákaz vstupu je též na nově osázené paseky, na kterých je v mapě fialové šrafování. Nově osázené paseky je možno překonávat po cestách a průsecích. Bezprostřední okolí jednoho včelího úlu, se kterým se mohou setkat závodníci některých kategorií startující ze startu 1, je označeno výstražnou páskou, na mapě však kvůli malému rozsahu označen zakázaný prostor není.

Závodní oblast (všechny okolní lesní prostory a jiné označené plochy) je zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). Bezprostřední okolí sběrné kontroly je nepřístupné.

Pozor při přebíhání silnice za kontrolou č. 96 (platí pro kategorie startující ze startu 1). Úsek bude hlídán pořadateli.

Mapa: M 1:15 000 (pro kategorie DH10 - 12 a DH50 a vyšší, T1, T2 v M 1:10 000), E 5m, stav jaro 2009, ISOM2000, v obalu, mapovali a kreslili J. Netuka a T. Leštínský. Menší část prostoru nebyla nikdy pro OB použita, větší část je na předchozí mapě Běluňka (2002). Nejnovější oplocenky jsou dokresleny červeně resp. dotištěny fialově, paseky pak žlutě.

Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydávány budou v neděli ve 12:30. Ti, kdo se nezúčastní nedělního závodu, se mohou dohodnout s ředitelem závodu na předání na některém z dalších závodů soutěží ČSOB.

Zvláštní mapové značky: Hnědý křížek = plošinka, zelený křížek = vývrat, zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = jiný umělý objekt.

Občerstvení: Voda na startu 1, na trati na kontrole č. 96 a na postupech (v mapě označeno pohárkem) a dále v cíli. Před a po závodě bohatě zásobený bufet "Klokan".

Časový limit: 180 minut

Vyhlášení vítězů: V 16:30 hodin. Vyhlašováni budou: v kategoriích D10C, H10C, D12C, H12C, D14B, H14B první tři, v ostatních kategorií A,B vítězové.

Uzavření cíle: V 17:30 hodin.

Funkcionáři:
  • ředitel: Jan Netuka
  • hlavní rozhodčí: Miroslav Slovák, R2
  • stavitel tratí: David Hepner, R2
  • jury: bude zveřejněna v centru závoduUstanovení pro nedělní závod na krátké trati


Datum: 10. května 2009

Start: 00 = 10:00, 1,5 km, převýšení 75m, po modrobílých fáborkách

Terén: Převážně svažitý jehličnatý les podkrkonošského typu s různým stupněm průchodnosti porostů a větším množstvím kamenů a srázků. V části mírně svažitý až rovinatý velmi rychlý les s dobrou průchodností porostů.

Zákaz vstupu pod hrozbou diskvalifikace do prostorů v mapě označených mapovými značkami č. 415 (žlutá s černými tečkami = pole i neoseté), č. 527 (žlutozelená = soukromá plocha) a samozřejmě podle lesního zákona do oplocenek. Zákaz vstupu je též na nově osázené paseky, na kterých je v mapě fialové šrafování. Nově osázené paseky je možno překonávat po cestách a průsecích.

Závodní oblast (všechny okolní lesní prostory a jiné označené plochy) je zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). Bezprostřední okolí sběrné a divácké kontroly je nepřístupné.

Mapa: M 1:10 000, E 5m, stav jaro 2009, ISOM2000, v obalu, mapovali a kreslili J. Netuka a T. Leštínský. předchozí mapa Harcov (2002). Nejnovější oplocenky jsou dokresleny červeně resp. dotištěny fialově.

Mapy závodníci musí odevzdat v cíli. Vydávány budou ve 12:30.

Zvláštní mapové značky: Hnědý křížek = plošinka, zelený křížek = vývrat, zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = jiný umělý objekt.

Občerstvení: V cíli. Před a po závodě bohatě zásobený bufet "Klokan".

Časový limit: 90 minut

Vyhlášení vítězů: Ve 13:30 hodin. Vyhlašováni budou: v kategoriích D10C, H10C, D12C, H12C, D14B, H14B první tři, v ostatních kategorií A,B vítězové.

Uzavření cíle: Ve 14:00 hodin.

Funkcionáři:
  • ředitel: Jan Netuka
  • hlavní rozhodčí: Michal Jedlička, R1
  • stavitel tratí: Martina Fejlková, R2
  • jury: bude zveřejněna v centru závodu

mapka centra
Partneři ČSOB