Rozpis

rozpis ke stažení PDF, Word
Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt: TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu

Centrum: Brzice, louka v osadě Harcov (okres Náchod). Doporučujeme oddílové stany!

Prezentace: V centru závodů v sobotu 9. 5. od 8:00 do 10:00 hodin, výjimečně v neděli 10. 5. od 8:00 do 9:00.

Vzdálenosti:
 • Parkoviště aut – centrum: do 1.1 km
 • Parkoviště autobusů – centrum: 1.6 km
 • Centrum - cíl: 0 km
Doporučujeme dostatečnou časovou rezervu!

Přihlášky: Nejpozději do 16. 4. 2009.
Preferujeme přes přihlašovací systém OB Haná: http://www.obhana.cz/prihlasky/menu.asp?&idKalendar=706.

Výjimečně možno také poštou na adresu: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové nebo v povinném formátu na e-mail zb09@shk-ob.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.

Dodatečné přihlášky jsou možné jen se souhlasem pořadatele a za dvojnásobný vklad, dodatečné přihlášky a přihlášky na prezentaci do kategorií T1 a T2 jsou za nezvýšený vklad.

Ubytování: Pořadatelé zajišťují ubytování pouze ze soboty na neděli v tělocvičně (vzdálenost do 25 km) za 60 Kč/osobu. Objednávku ubytování proveďte nejpozději do 16. 4. 2009 spolu s přihláškou.

Úhrady: Vklady a platbu za objednané ubytování zasílejte na účet číslo 1080172359/0800 u České spořitelny Hradec Králové, majitel účtu TJ Slavia Hradec Králové, V. Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. V přihlášce uveďte číslo a název účtu, z něhož bylo placeno; doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška ani objednávka ubytování akceptována.

Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.

Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2009.

Informace: www.shk-ob.cz/zb2009/
Jan Netuka - tel. 495 543 920 (pouze 20:30-22:30), mobil: 731 187 652, email: jnetuka@wo.cz

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Závody se konají s podporou statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.


Žebříček B-Čechy – klasická trať

Datum: 9. května 2009 (sobota)

Start 00: 11:00, předpokládaná vzdálenost 2 až 3.5 km

Kategorie:
 • D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C – vklad 160 Kč
 • D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B – vklad 140 Kč
 • H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B – vklad 140 Kč
 • D14B, H14B, T1 (=lehká obtížnost, 3 km), T2 (střední obtížnost, 6 km) – vklad 70 Kč
 • D60B, D65B, H60B, H65B, H70B, H75B – vklad 70 Kč
 • D10C, D12C, H10C, H12C – vklad 40 Kč
Terén: Podkrkonošský terén, v části prostoru zalesněné různě příkré svahy místy s kameny a skalkami, v části plochý velmi rychlý les, dobrá průchodnost porostů, hustá síť komunikací.

Mapa: M 1:15 000 (pro kategorie 10, 12 a 50 a vyšší v M 1:10 000), E 5m, stav jaro 2009, ISOM2000, v obalu,
mapovali a kreslili J. Netuka a T. Leštínský. Menší část prostoru nebyla nikdy pro OB použita, větší část je na předchozí mapě Běluňka (2002), k nahlédnutí na mapovém serveru ČSOB.

Funkcionáři:
 • ředitel: Jan Netuka
 • hlavní rozhodčí: Miroslav Slovák, R2
 • stavitel tratí: David Hepner, R2


Žebříček B-Čechy – krátká trať

Datum: 10. května 2009 (neděle)

Start 00: 10:00, předpokládaná vzdálenost do 2 km

Kategorie:
 • D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C – vklad 130 Kč
 • D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B – vklad 120 Kč
 • H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B – vklad 120 Kč
 • D14B, H14B, T1 (=lehká obtížnost, 3 km), T2 (střední obtížnost, 4 km) – vklad 70 Kč
 • D60B, D65B, H60B, H65B, H70B, H75B – vklad 70 Kč
 • D10C, D12C, H10C, H12C – vklad 40 Kč
Mapa: M 1:10 000, E 5m, stav jaro 2009, v obalu, ISOM2000, mapoval a kreslil J. Netuka.
Předchozí mapa Harcov (2002) je k nahlédnutí na mapovém serveru ČSOB.

Terén: Převážně svažitý jehličnatý les podkrkonošského typu s různým stupněm průchodnosti porostů a větším množstvím kamenů a srázků. V části mírně svažitý až rovinatý velmi rychlý les s dobrou průchodností porostů.

Funkcionáři:
 • ředitel: Jan Netuka
 • hlavní rozhodčí: Michal Jedlička, R1
 • stavitel tratí: Martina Fejlková, R2


Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 4. 3. 2009

Partneři ČSOB